Băng cassette TRẦN TIẾN VÀ TÁC PHẨM VỚI NHÓM DU CA ĐỒNG NỘI

Băng cassette TRẦN TIẾN VÀ TÁC PHẨM VỚI NHÓM DU CA ĐỒNG NỘI

Băng cassette TRẦN TIẾN VÀ TÁC PHẨM VỚI NHÓM DU CA ĐỒNG NỘI

1

Nhãn băng: MAV

Thể loại: Nhạc Việt Nam

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette TRẦN TIẾN VÀ TÁC PHẨM VỚI NHÓM DU CA ĐỒNG NỘI

Băng cassette TRẦN TIẾN VÀ TÁC PHẨM VỚI NHÓM DU CA ĐỒNG NỘI

MẶT A:

  1. Mặt tròi bé con
  2. Vết chân tròn trên cát
  3. Tạm biệt chim én – Hồng Ngọc
  4. Sao em nỡ vội lấy chồng
  5. Lambada quê ta

MẶT B:

  1. Tùy hứng lý ngựa ô
  2. Chiếc vòng cầu hôn
  3. Tiếng trống Baranung
  4. Ngọn lửa cao nguyên
  5. Tùy hứng qua cầu