Băng cassette TRỊNH CÔNG SƠN, HỒNG NHUNG, BỐNG BỒNG ƠI!

Băng cassette TRỊNH CÔNG SƠN, HỒNG NHUNG, BỐNG BỒNG ƠI!

Băng cassette TRỊNH CÔNG SƠN, HỒNG NHUNG, BỐNG BỒNG ƠI!

1

Nhãn băng: băng nhạc trẻ

Thể loại: Nhạc Việt Nam

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: rất tốt (VG+)

Phát hành:

Mô tả sản phẩm

Băng cassette TRỊNH CÔNG SƠN, HỒNG NHUNG, BỐNG BỒNG ƠI!

Băng cassette TRỊNH CÔNG SƠN, HỒNG NHUNG, BỐNG BỒNG ƠI!

Side A:

A1. TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG

A2. CÒN AI CÓ AI

A3. Ở TRỌ

A4. CÒN MÃI TÌM NHAU

A5. EM HÃY NGỦ ĐI

A6. CON MẮT CÒN LẠI

Side B:

B1. ĐƯỜNG XA VẠN DẶM

B2. XIN TRẢ NỢ NGƯỜI

B3. MỘT CÕI ĐI VỀ

B4. NHƯ CÁNH VẠC BAY

B5. BỐNG BỒNG ƠI!