Băng cassette TUẤN CẢNH, BÍCH PHƯỢNG, LỜI TẠ TỪ, phát hành năm 1993

Băng cassette TUẤN CẢNH, BÍCH PHƯỢNG, LỜI TẠ TỪ

Băng cassette TUẤN CẢNH, BÍCH PHƯỢNG, LỜI TẠ TỪ, phát hành năm 1993

1

Nhãn băng: Digital Recording

Thể loại: Nhạc Việt Nam

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: rất tốt (VG+)

Phát hành: 1993

Mô tả sản phẩm

Băng cassette TUẤN CẢNH, BÍCH PHƯỢNG, LỜI TẠ TỪ , phát hành năm 1993

Băng cassette TUẤN CẢNH, BÍCH PHƯỢNG, LỜI TẠ TỪ

Side A:

A1. Chiều cuối tuần – TUẤN CẢNH

A2. Hoa mười giờ – BÍCH PHƯỢNG

A3. Lời tạ từ – TUẤN CẢNH

A4. Yêu người như thế đó – TUẤN CẢNH, BÍCH PHƯỢNG

A5. Ai cho tôi tình yêu – TUẤN CẢNH

Side B:

B1. Hoa sứ nhà nàng – TUẤN CẢNH

B2. Nỗi buồn hoa phượng – BÍCH PHƯỢNG

B3. Chuyện hẹn hò – TUẤN CẢNH

B4. Sao chưa thấy hồi âm – TUẤN CẢNH, BÍCH PHƯỢNG

B5. Áo em chưa mặc một lần – TUẤN CẢNH