BĂNG CASSETTE VĂN CAO, TRỊNH CÔNG SƠN

BĂNG CASSETTE VĂN CAO, TRỊNH CÔNG SƠN

BĂNG CASSETTE VĂN CAO, TRỊNH CÔNG SƠN

1

Nhãn băng: Phương Nam Phim

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1997

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE VĂN CAO, TRỊNH CÔNG SƠN

Side A

  1. Suối mơ (Văn Cao) – Mỹ Linh
  2. Người về bỗng nhớ (Trịnh Công Sơn) – Trịnh Vĩnh Trinh
  3. Đàn chim Việt (Văn Cao) – Mỹ Lệ
  4. Em đi bỏ lại con đường (Trịnh Công Sơn) – Trịnh Công Sơn
  5. Còn tuổi nào cho em (Trịnh Công Sơn) – Thu Minh

Side B

  1. Mùa xuân đầu tiên (Văn Cao) – Tam ca Thế hệ mới
  2. Có một ngày như thế (Trịnh Công Sơn) – Trịnh Vĩnh Trinh
  3. Buồn tàn thu (Văn Cao) – Bích Hồng
  4. Phôi pha (Trịnh Công Sơn) – Cẩm Vân
  5. Vết lăn trầm (Trịnh Công Sơn) – Trịnh Vĩnh Trinh