Băng cassette Sở Vân Cứu Giá

Sở Vân Cứu Giá

Băng cassette Sở Vân Cứu Giá

110.000

Nhãn băng: Việt Nam

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Sở Vân Cứu Giá

Tác giả: Hoàng Kiều Loan
Đạo diễn: Loan Thảo và Hoàng Việt
Cổ nhạc: Năm Cơ, Văn Vĩ, Tư Huyện
Nhạc phóng tác và hòa âm: Đức Phú
Ban nhạc Hồ Quảng: Há Thầu
Với sự tham gia của các nghệ sĩ: Minh Vương, Mỹ Châu, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Thanh Sang, Thanh Bạch, Kim Ngọc, Bích Hạnh, Tài Bửu Bửu, Thanh Việt, Văn Chung, Phi Thoàn, Kim Quang, Diệp Lang, Cẩm Hồng

Sơ lược
Nghe tin Sử Qùi mạo danh mình làm điều xằng bậy, Lý Quảng tìm đến giải cứu được Hồng Cẩm Vân, người thiếu nữ đem thân đổi tiền trị bệnh cho mẹ. Cũng nơi đây, Lý Quảng giải cứu và kết bạn với hảo hán tên Hồ Qùi. Sau đó Lý Quảng cùng các bạn hữu đi xem hội hoa đăng và Sử Cẩm Bình thủ lôi với Sở Vân, một trang anh hùng mà tướng mạo mỹ miều như con gái. Chợt Vân Bích Nhơn trên đường tìm em gái thất lạc, ghé thăm Lý Quảng, vì nguời con gái đó ngày xưa nhà họ Vân đã hứa gả cho Lý Quảng . Thật ra, Sở Vân chính là Vân Tần Nương cải nam trang, gặp lại anh ruột, nhớ mẹ nên xúc động té lầu được Lý Quảng tiếp cứu. Thấy Sở Vân giống hệt Vân Bích Nhơn, chàng nghi Sở Vân chính là người vợ hứa hôn của mình nên buông lời bóng gió để dò xét. Vì sợ lộ tung tích nên Sở Vân trách Lý Quảng rồi xin từ biệt.
Được tin Châu Càng âm mưu thí chúa đoạt ngôi, Lý Quảng họp hết các anh em kết nghĩa: Lý Quảng, Trương Giác, Hồ Qùi, Quảng Minh cùng Sở Vân đi cứu giá.
Sở Vân một mình đông xông tây dục bảo vệ nhà vua cho đến khi kiệt lực thì Lý Quảng cùng chư anh hùng Chiêu Anh Quán đến kịp tiếp tay tiêu diệt gian thần.
Tất cả được vua phong quan tước cùng hưởng vinh quang phú quí.