Băng cassette Việt Nam, Hương Lan, Quang Linh, Hồn Quê, Hà Nội Đêm,…

Băng cassette Việt Nam, Hương Lan, Quang Linh, Hồn Quê, Hà Nội Đêm

Băng cassette Việt Nam, Hương Lan, Quang Linh, Hồn Quê, Hà Nội Đêm,…

1

Nhãn băng: DHS

Thể loại: nhạc Việt Nam

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Phát hành: 25.04.2000

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Việt Nam, Hương Lan, Quang Linh, Hồn Quê, Hà Nội Đêm,…

Nhãn băng : DHS

Thể loại : nhạc Việt Nam

Phát hành : 25.04.2000

Tình trạng : Rất tốt

Danh sách bài hát:

  1. HỒN QUÊ – HƯƠNG LAN
  2. HÀ NỘI ĐÊM – QUANG LINH
  3. CHỈ VÌ ANH YÊU EM – HƯƠNG LAN
  4. KHOẢNH KHẮC – QUANG LINH
  5. CÁNH CHIM LẠC LOÀI – HƯƠNG LAN
  6. HAY LÀ EM SANG ĐÂY – QUANG LINH
  7. CÓ LẼ – HƯƠNG LAN
  8. NHỮNG NẺO ĐƯỜNG PHÙ SA – QUANG LINH
  9. ĐIỆU LÝ BUỒN – HƯƠNG LAN
  10. NHƯ CƠN GIÓ VÔ TÌNH – QUANG LINH