Băng cassette Việt Nam, Lan Huệ Sầu Ai, Minh Vương, Thanh Tuấn, Mỹ Châu, Thanh Kim Huệ, Hồng Nga,….

Băng cassette Việt Nam, Lan Huệ Sầu Ai, Minh Vương, Thanh Tuấn, Mỹ Châu, Thanh Kim Huệ, Hồng Nga,….

Băng cassette Việt Nam, Lan Huệ Sầu Ai, Minh Vương, Thanh Tuấn, Mỹ Châu, Thanh Kim Huệ, Hồng Nga,….

1

Nhãn băng: SaiGon Video

Thể loại: Việt Nam

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Phát hành: 16.11.1995

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Việt Nam, Lan Huệ Sầu Ai, Minh Vương, Thanh Tuấn, Mỹ Châu, Thanh Kim Huệ, Hồng Nga,….

Nhãn băng: SaiGon Video

Thể loại: Việt Nam

Số lượng: 1 băng

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Phát hành: 16.11.1995

Hân hạnh giới thiệu:

  1. ĐỜI CÔ HẠNH
  2. TIẾNG HÁT VƯƠNG LINH 4
  3. ĐỪNG ĐỢI MƯA NGÂU
  4. CHUYỆN TÌNH 3 ĐỨA
  5. HÃY GỌI NHAU LÀ CỐ NHÂN

MINH VƯƠNG – THANH TUẤN – MỸ CHÂU – KIM THANH HUỆ – HỒNG NGA – KIM NGỌC – BÍCH HẠNH – TÚ TRINH – DIỆP LANG – VĂN CHUNG.

Cấm thu sang lại những bài hát trong cuốn băng này.