Băng cassette Việt Nam, Tân Cổ, Tình Thôi Xót Xa, Minh Vương, Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Vũ Luân, Châu Thanh,…..

Băng cassette Việt Nam, Tân Cổ, Tình Thôi Xót Xa, Minh Vương, Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Vũ Luân, Châu Thanh

Băng cassette Việt Nam, Tân Cổ, Tình Thôi Xót Xa, Minh Vương, Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Vũ Luân, Châu Thanh,…..

1

Nhãn băng: Việt Nam

Thể loại: Tân Cổ

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Phát hành: 07.01.2000

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Việt Nam, Tân Cổ, Tình Thôi Xót Xa, Minh Vương, Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Vũ Luân, Châu Thanh,…..

Nhãn băng: Việt Nam

Thể loại: Tân cổ

Số lượng: 1 băng

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Phát hành: 07.01.2000

Side A:

A1. TÌNH THÔI XÓT XA – KIM TỬ LONG & NGỌC HUYỀN

A2. THUỞ BAN ĐẦU – VŨ LUÂN & NGÂN HUỆ

A3. CHIA TAY TRONG MƯA – NGỌC HUYỀN

A4. VẦNG TRÁN SUY TƯ – MINH VƯƠNG & THANH HẰNG

A5. CHẲNG DÁM LÀM QUEN – CHÂU THANH & CẨM TIÊN

Side B:

B1. TÌNH CỜ – NGỌC HUYỀN & TRỌNG PHÚC

B2. YÊU NHAU CHO NHAU – KIM TỬ LONG & HƯƠNG THỦY

B3. VÀO HẠ – TRINH TRINH & NGÂN TUẤN

B4. CHA YÊU – NGỌC HUYỀN

B5. VẾT THƯƠNG CUỐI CÙNG – CẨM TIÊN & NGÂN TÂM