Băng cassette Việt Nam, Tân Cổ, Xa Phu Đi Sứ, Vũ Linh, Tài Linh, Ngọc Giàu, Linh Tâm, Ngân Hà,….

Băng cassette Việt Nam, Tân Cổ, Xa Phu Đi Sứ, Vũ Linh, Tài Linh, Ngọc Giàu, Linh Tâm, Ngân Hà,….

Băng cassette Việt Nam, Tân Cổ, Xa Phu Đi Sứ, Vũ Linh, Tài Linh, Ngọc Giàu, Linh Tâm, Ngân Hà,….

1

Nhãn băng: Việt Nam

Thể loại: Tân Cổ

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Phát hành: 13.09.1991

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Việt Nam, Tân Cổ, Xa Phu Đi Sứ, Vũ Linh, Tài Linh, Ngọc Giàu, Linh Tâm, Ngân Hà,….

Nhãn băng: Việt Nam

Thể loại: Tân Cổ

Số lượng: 1 băng

Tình trạng: Rất tốt

Phát hành: 13.09.1991

Tác giả và Âm nhạc: ĐỨC PHÚ

Cổ nhạc: VĂN GIỎI

Hân hạnh giới thiệu:

  1. LƯƠNG SƠN BÁ – VŨ LINH, TÀI LINH V.V… (trọn bộ 1 cuốn)
  2. NẠN CON RƠI
  3. CON GÁI CHỊ HẰNG
  4. HẸN MỘT MÙA XUÂN
  5. TÂN CỔ 4 – Tích Đá Vọng Phu

Vũ Linh – Tài Linh – Ngọc Giàu – Linh Tâm – Ngân Hà – Bửu Truyện – Duy Phước – Hải Minh – Đức Phú