Băng cassette Xin Một Lần Thôi, Nỗi Buồn Chim Sáo,… Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly, Quang Vinh,…

Băng cassette Xin Một Lần Thôi, Nỗi Buồn Chim Sáo, Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly, Quang Vinh

Băng cassette Xin Một Lần Thôi, Nỗi Buồn Chim Sáo,… Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly, Quang Vinh,…

1

Nhãn băng: Kim Lợi

Thể loại: nhạc Việt Nam

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Phát hành: 07.02.2001

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Xin Một Lần Thôi, Nỗi Buồn Chim Sáo,… Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly, Quang Vinh,…

 

Side A:

A1. XIN MỘT LẦN THÔI – LAM TRƯỜNG & CẨM LY

A2. GÃ SI TÌNH – QUANG LINH

A3. EM CÓ CÒN NHỚ – LÊ UYÊN NHY

A4. NỖI BUỒN CHIM SÁO – CẨM LY

A5. MÃI MONG CHỜ – QUANG VINH

A6. TÌNH HOÀNG HÔN – PHƯƠNG THANH

Side B:

B1. NGẪN NGƠ ÁO TRẮNG – CẨM LY

B2. NGÀN NĂM PHÔI PHAI – QUANG VINH & LÊ UYÊN NHY

B3. BIỂN CHIỀU – LAM TRƯỜNG

B4. QUÊN ĐI NGÀY YÊU NHAU – LÊ UYÊN NHY

B5. CHO EM HỒN NHIÊN – QUANG VINH

B6. BIỂN TÌNH YÊU – CẨM LY