Băng cassette Các Chập Hài PHƯỚC LỘC THỌ

Băng cassette Các Chập Hài PHƯỚC LỘC THỌ

Băng cassette Các Chập Hài PHƯỚC LỘC THỌ

90.000

Nhãn băng: Rạng Đông

Thể loại: Hài, kịch

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: rất tốt (VG+)

Phát hành: 14.12.1999

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Các Chập Hài PHƯỚC LỘC THỌ

Băng cassette Các Chập Hài PHƯỚC LỘC THỌ

  1. PHƯỚC LỘC THỌ

Hồng Vân – Minh Nhí – Bảo Chung

  1. LY RƯỢU MỪNG XUÂN

Hồng Nga – Minh Nhí – Trung Dân

  1. TÁO SÀI GÒN GẶP NẠN

Việt Anh – Thanh Hằng – Lê Giang