Băng cối Cải lương Hồ Quảng, Thất Tinh Mai, soạn giả Thanh Tòng, Phật Quan Âm và 7 Bông Mai Trắng

bc-14a

Băng cối Cải lương Hồ Quảng, Thất Tinh Mai, soạn giả Thanh Tòng, Phật Quan Âm và 7 Bông Mai Trắng

1

Băng cối gốc 7 inch,

Tốc độ 7 1/2 IPS,

Sử dụng trên máy 4 track,

Reel tape, 7 1/2 IPS, 4 track

Số lượng: 1 băng

Tình trạng: Rất Tốt (VG+)

Mã: BC-14 - băng cối cải lương Danh mục: Từ khóa: , , , , ,

Mô tả sản phẩm

Băng cối Cải lương Hồ Quảng,

Thất Tinh Mai, soạn giả Thanh Tòng, Phật Quan Âm và 7 Bông Mai Trắng – Minh Tơ

Băng cối gốc

Băng cối 7 inch,

Tốc độ 7 1/2 IPS,

Sử dụng trên máy băng cối 4 track,

for reel to reel 4 track

 

Soạn giả: Thanh Tòng

Các vai tuồng

Liêu Chương Đà – Bạch Lê

Xuân Yến – Hương Lan

Yến Linh – Thanh Thế

Liêu phu nhân – Ngọc Đán

Phật Quan Âm – Xuân Yến

Hoàng Xuân Trúc – Hữu Lợi

Bạch Kỳ Quân – Thanh Tòng

Lục Thất – Bửu Truyện

Liêu Hoàng Khai – Chí Tâm

Tướng cướp – Hề Thanh Việt