Băng cối gốc Connie Francis, Connie Francis Sings Never On Sunday And Other Title Songs From Motion Pictures

Băng cối gốc Connie Francis

Băng cối gốc Connie Francis, Connie Francis Sings Never On Sunday And Other Title Songs From Motion Pictures

1

Số lượng: 1 Cuốn

Băng cối: xương nhựa, kích thước 18cm,

Hộp băng/dây băng: Rất Tốt (Reel tape:VG+)

Loại băng: Băng cối gốc

Mô tả sản phẩm

Băng cối gốc Connie Francis, Connie Francis Sings Never On Sunday And Other Title Songs From Motion Pictures

Băng cối gốc Connie Francis

Tracklist

Side A

A1. Never On Sunday (Towne-Hadjikadis)

A2. Young At Heart (Leigh-Richards)

A3. Around The World (Young-Adamson)

A4. High Noon (Washington-Tiomkin)

A5. April Love (Webster-Fain)

A6. Song From Moulin Rouge (Where Is Your Heart) (Engvick-Auric)

 

Side B

B1. Three Coins In The Fountain (Styne-Cohn)

B2. Tammy (Livingston-Evans)

B3. Anna (Giordano-Vatro-Engvick)

B4. Moonglow and picnic

(Moonglow-Hudson, Delang, I.Mills)

(Picnic – Steve Allen, Geo. W.Dunning)

B5. Love Me Tender (Presley-Matson)

B6. Love Is A Many Splendored Thing (Webster-Fain)

 


Lưu ý:

Chúng tôi chuyên bán băng cassette gốc, băng cối gốc, tất cả đều là băng gốc xưa, zin 100%.

Không nhận sang băng

Cảm ơn sự ủng hộ và chia sẻ của quý khách hàng.
CASSETTE JOLIE

Xem thêm quy định và cam kết