BĂNG CỐI GỐC NHỮNG CHUYỆN TÌNH KHÔNG DĨ VÃNG, REEL TO REEL TAPE

BĂNG CỐI GỐC NHỮNG CHUYỆN TÌNH KHÔNG DĨ VÃNG, REEL TO REEL TAPE

BĂNG CỐI GỐC NHỮNG CHUYỆN TÌNH KHÔNG DĨ VÃNG, REEL TO REEL TAPE

1

Băng cối:  Xương nhựa, kích thước 18cm (7ich)

Loại băng: Băng gốc 4 track

Tốc độ:     7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

Độ dài:      550m (1800feet)

Thời gian: 90 phút/2mặt

Hộp băng, dây băng: Rất Tốt (Reel tape:VG+)

Số lượng:  1 Cuốn băng gốc (băng phát hành xưa)

Mô tả sản phẩm

BĂNG CỐI GỐC NHỮNG CHUYỆN TÌNH KHÔNG DĨ VÃNG, REEL TO REEL TAPE

Chương trình âm nhạc do nhạc sĩ Tâm Anh và bạn hữu thực hiện

Mặt 1

 1. Những Chuyện Tình Không Dĩ Vãng                      Thanh Tuyền

 2. Người Đi Qua Đời Tôi                                          Thanh Lan

 3. Kiếp Sau                                                             Thái Thanh

 4. Nửa Hồn thương Đau                                           Thanh Thuý

 5. Mai Em Sang Ngang                                             Giao Linh

 6. Nghìn Đêm Như Một                                            Thanh Lan – Trầm Tử Thiêng

 7. Thương Ai Nhớ Ai                                                Thanh Thuý

 8. Nếu Biết Tình Yêu                                               Trúc Mai 

 9. Mái Tóc Dạ Hương                                              Tường Vũ

Mặt 2

 1. Giang Hồ                                           Chế Linh – Giang Tử

 2. Hồn Lá Úa                                        Trúc Mai – Trầm Tử Thiêng

 3. Nhớ Người Trong Tranh                    Đào Hoa Nữ

 4. Giết Người Trong Mộng                     Phương Hồng Hạnh

 5. Tạ Tình                                             Thảo Lý

 6. Nỗi Buồn Xa Mạc                              Thanh Tâm – Thanh Mai

 7. Nguyện Cầu Trong Đêm                     Giao Linh

 8. Nghìn Trùng Xa Cách                        Trúc Mai

 9. Người Xa Người                               Diên An

 10. Xin Thời Gian Qua Mau                    Thanh Thuý

 

Lưu ý:

Chúng tôi chỉ giao lưu chia sẻ những cuốn băng cối gốc xưa sưu tầm được

KHÔNG NHẬN SAO CHÉP, SANG BĂNG – XIN QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM