Băng Cối Gốc Sóng Nhạc 5, Reel To Reel Tape

sóng nhạc 5

Băng Cối Gốc Sóng Nhạc 5, Reel To Reel Tape

1

Băng cối:  Xương nhựa, kích thước 18cm (7ich)

Loại băng: Băng gốc 4 track

Tốc độ:     7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

Độ dài:      550m (1800feet)

Thời gian: 90 phút/2mặt

Hộp băng, dây băng: Rất Tốt (Reel tape:VG+)

Số lượng:  1 Cuốn băng gốc (băng phát hành xưa)

Mô tả sản phẩm

Băng Cối Gốc Sóng Nhạc 5, Reel To Reel Tape

Mặt A

 1. Lý Ngựa Ô                              Thanh Vũ – Hoàng Oanh
 2. Đố Ai                                      Phương Dung
 3. Hà Tiên                                  Thanh Tuyền
 4. Hỏi Anh Hỏi Em                      Giáng Thu – Mạnh Quỳnh
 5. Hai Năm Rồi                           Ph. Đại – Ph. Hồng Quế
 6. Chuyện 3 Mùa Mưa                Trang Mỹ Dung
 7. 2 Kỷ Niệm Một Chuyến Đi       Phương Dung
 8. Khu Phố Ngày Xưa                Chế Linh
 9. Cho Xin Sống Lại                   Giáng Thu
 10. Chuyện Một Đêm                   Trang Mỹ Dung
 11. Đêm Nguyện Cầu                   Thanh Vũ
 12. Đêm Hoả Châu                      Phương Hồng Quế

Mặt B

 1. Chuyện Tình Lan và Điệp 1                           Hoàng Oanh – Nhật Trường
 2. Chuyện Tình Lan và Điệp 2                           Trúc Mai
 3. Chuyện Tình Lan và Điệp 3                           Phương Dung
 4. Những Chuyến Xe Trong Cuộc Đời                Giáng Thu
 5. Đêm Gọi Người Yêu                                     Chế Linh – Ngọc Tuyền
 6. Tình Đời                                                      Hung Cường – Bạch Tuyết
 7. Sao Đổi Ngôi                                               Thanh Tuyền
 8. Căn Nhà Màu Tím                                        Giáng Thu – Giang Tử
 9. Ai Khổ Vì Ai                                                 Phương Hồng Quế
 10. Đời Con Gái                                                Trang Mỹ Dung
 11. Xin Em Đừng Khóc Vu Quy                           Thanh Tuyền
 12. Ngày Buồn                                                   Anh Khoa – Thanh Lan

 

Lưu ý:

Chúng tôi chỉ giao lưu chia sẻ những cuốn băng cối gốc xưa sưu tầm được

KHÔNG NHẬN SAO CHÉP, SANG BĂNG – XIN QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM