Băng cối gốc xưa, cải lương hồ quảng Minh Tơ, Thái Tử Đan giả gái, “Kinh Kha Sang Tần”

Băng cối gốc xưa

Băng cối gốc xưa, cải lương hồ quảng Minh Tơ, Thái Tử Đan giả gái, “Kinh Kha Sang Tần”

1

Số lượng: 1 Cuốn

Băng cối: xương nhựa, kích thước 18cm,

Hộp băng/dây băng: Rất Tốt (Reel tape:VG+)

Loại băng: Băng cối gốc

Mô tả sản phẩm

Băng cối gốc xưa, cải lương hồ quảng Minh Tơ,

Thái Tử Đan giả gái, “Kinh Kha Sang Tần”

Đây là cuốn băng cối cải lương xưa, hộp băng, băng và dây băng còn đẹp được lưu giữ tốt, zin nguyên bản, chất lượng âm thanh rõ ràng.

Băng cối gốc Thái Tử Đan giả gái

“Kinh Kha Sang Tần”

      Các Vai :

 • Bạch Lê          – Vũ Tuyết Nương
 • Hương Lan    – Phượng Kiều
 • Thanh Thế      – Ngọc Loan
 • Phượng Mai  – Yên Cơ
 • Xuân Yến       – Kinh Mẫu
 • Hoài Thanh    – Tần Vũ Dương
 • Minh Tơ         – Chương Hằng
 • Hữu Lợi         – Thái Tử Đan
 • Bửu Truyên    – Kinh Kha
 • Thanh Việt     – Lý Phước
 • Hữu Phước   – Lỗ Độ
 • Thanh Tòng    – Điền Quang
 • Năm Bửu       – Tần Thủy Hoàng
 • Đức Phú        – Cao Tiệm Ly

Sơ lược cốt chuyện:

Thời Đông Châu Liệt Quốc

Làm phó mã ba năm nơi Tần Quốc

Thái Tử Đan mưu định trốn về Yên

Vương Tuyết Nương công chúa vạch phản tâm

Toan hạ sát lập công cùng vương phụ

Tướng Lỗ Độ chỉ mặt tên cung nữ

Được Thủy Hoàng cân nhắc để dò la

Nương yêu chồng hờn quốc phá gia vong

Sắp đặt kế Nương nhờ bà Quận Chúa

Tiết Đoan Dương cả hai đi lễ phật

Thái Tử Đan giả gái thoát Hàn Dương

Ngọc Loan thầm yêu trộm bạn đồng môn

Gạt lệ tiễn đưa người về cố quốc

Binh truy nã may nhờ chàng Lý Phước

Giết Quân Tần, tưởng gái má đào

Phước trồ mòi ghẹo nguyệt trêu hoa

Chừng vỡ lẽ yêu nhầm nàng đực rựa

Điển tiên sinh vì dân trừ tai họa

Muốn phá Tần cần ám sát Thủy Hoàng

Chọn một tay vũ dõng lắm can cường

Đan tuyển chọn không ai tài xứng đáng

Quang nói có tên Kinh Kha tráng sĩ

Vui oán buồn nét mặt chẳng lộ ra

Tài múa gươm khiến quỷ khóc thần sầu

Đủ mọi cách Thái Tử Đan mua chuộc

Ném rùa lấy vàng thay cho sỏi

Gan ngựa thiên lý mã mỡ yến viên

Chặt cánh tay người chăn gối kính dâng Kha

Đã mong ước, bàn tay ngà dâng cúc tửu

Bước ra đi sang Tần cần hai vật

Thành Đốc Cương và đầu lão tướng Ô Kỳ

Dịch Thủy Hàn sóng nước lạnh đìu hiu

Tiếng sáo trỗi Cao Tiệm Ly tiễn bạn

Cô lái đò khóc người đi vì nghĩa vụ

Vong quốc ca nung nấu chí hào hung

Kinh Kha thể nhứt khứ bất phục hoàn

Chẳng trở lại nếu chưa tròn sứ mạng

Trờ chẳng tựa Kinh Kha thất bại

Giữa điện rồng Kha bị lính bẩm thấy

Vì Vũ Vương run rẩy trước Thủy Hoàng

Thế mới hay, thiên bất tùng nhơn nguyện

Lời rõ ràng hai mắt Kha rực sáng

Gây thế nhân bao mến tiếc kẻ vong than

Kinh Kha hỡi ! Kinh Kha

 

 

 


Lưu ý:

Chúng tôi chuyên bán băng cassette gốc, băng cối gốc, tất cả đều là băng gốc xưa, zin 100%.

Không nhận sang băng

Cảm ơn sự ủng hộ và chia sẻ của quý khách hàng.
CASSETTE JOLIE

Xem thêm quy định và cam kết