Băng cối Shotguns, NHẠC KHIÊU VŨ, Băng nhạc Nguồn Sống, Shotguns reel tape 7 inch

shotguns nhạc khiêu vũ

Băng cối Shotguns, NHẠC KHIÊU VŨ, Băng nhạc Nguồn Sống, Shotguns reel tape 7 inch

1

Nhãn băng: Shotguns – Bănng nhạc Nguồn Sống

Băng cối:  Xương nhựa, kích thước 18cm (7ich)

Loại băng: Băng gốc 4 track

Tốc độ:     7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

Độ dài:      550m (1800feet)

Thời gian: 90 phút/2mặt

Hộp băng, dây băng: Rất Tốt (Reel tape:VG)

Số lượng:  1 Cuốn băng gốc (băng phát hành xưa)

Phát hành:

Mô tả sản phẩm

Băng cối Shotguns, NHẠC KHIÊU VŨ, Băng nhạc Nguồn Sống, Shotguns reel tape 7 inch

Mặt 1

Chủ đề : NHẠC KHIÊU VŨ

Paloma Manbo 3:15                                                HÒA TẤU

LOW 5:50 SOUL 5:02

Mùa thu chết (Phạm Duy)                                       THÁI THANH

Function at the Juntion                                             HÒA TẤU

BOLEROS 5:32 MAMBO

Amapola – La Paloma – El en Silencio de la noche Carioca – Chaparrita  HÒA TẤU

Mambo in cherry

BOSTON 8:00 VALSE 2:19

Dạ khúc (Nguyễn Mỹ Ca)                                          XUÂN SƠN

Espoirs perdu                                                            HÒA TẤU

TANGOS 4 : 00 PASO DOBLE 2 : 19

Tango Chinois – Il Pleut sur la route – Le plus beau tango du monde

  • Jalousite                                                 HÒA TẤU

Coplas                                                                         HÒA TẤU

NHẠC BIỂU DIỄN

La cumparsila   2:30

 

Mặt 2

SLOW 4 : 33 SOUL 2:45

Diễn xưa (Nhạc Trịnh Công Sơn, lời: Nhật)   KHÁNH LY

Soul Man HÒA TẤU

 BOLEROS  6 : 48 MAMBO  3 : 20

Cerisiers rose et promiers blancs – Rafaela

Tres palaras – Quizas, quizas, quizas – Boleros-Canto Caribe  HÒA TẤU

Coco seco                                                                                    HÒA TẤU

BOSTON 5 : 17  VALSE 2 : 22

Lần cuối cùng (Diên An)

Retour des hirondelles                                                                   HÒA TẤU

 TANGOS 6 : 10  PASO DOBLE 3 : 40

Tristesse – Etoile de Rio – Ce n;est que votre main, Madme

  • Un violon dans la nuit – Si demain – Violetta                        HÒA TẤU

Espana cani                                                                                     HÒA TẤU

SLOW 5 : 32 SOUL 3:05

Mùa thu cho em (Ngô Thụy Miên)                                                 XUÂN SƠN

Up Tight