BĂNG CỐI XUÂN 75, BĂNG NHẠC XUÂN 75 CỦA SHOTGUNS, nhạc nguồn sống 38

băng cối xuân 75

BĂNG CỐI XUÂN 75, BĂNG NHẠC XUÂN 75 CỦA SHOTGUNS, nhạc nguồn sống 38

1

Băng cối:  Xương nhựa, kích thước 18cm (7ich)

Loại băng: Băng gốc 4 track

Tốc độ:     7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

Độ dài:      550m (1800feet)

Thời gian: 90 phút/2mặt

Hộp băng, dây băng: Rất Tốt (Reel tape:VG+)

Số lượng:  1 Cuốn băng gốc (băng phát hành xưa)

Phát hành: 1974

Mô tả sản phẩm

BĂNG CỐI XUÂN 75, BĂNG NHẠC XUÂN 75 CỦA SHOTGUNS, băng nhạc nguồn sống 38, băng gốc nhạc xưa

 • BĂNG CỐI XUÂN 75, BĂNG NHẠC XUÂN 75

  BĂNG NHẠC NGUỒN SỐNG SỐ 38

MẶT A

 1. LY RƯỢU MỪNG                                         Phạm Đình Chương      BAN THĂNG LONG
 2. TA ĐÃ GẶP MÙA XUÂN                               Trầm Tử Thiêng            SƠN CA
 3. TÂM SỰ NGÀY XUÂN                                  Hoài An                        THANH THÚY
 4. XUÂN VỚI ĐỜI SỐNG MỚI                         Tuấn Vũ                         ELVIS PHƯƠNG
 5. NGÀY XUÂN TÁI NGỘ                                Thanh Sơn                     HOÀNG OANH
 6. ĐÁM CƯỚI ĐẦU XUÂN                               Trần Thiện Thanh          NHẬT TRƯỜNG
 7. KHÚC CA MỪNG XUÂN                              Kim Kim                         CAROL KIM
 8. CA KHÚC MỪNG XUÂN                             Văn Phụng                     THÁI THANH
 9. MÙA XUÂN NÀY XIN HÁT QUANH NĂM  Trầm Tử Thiêng               KHÁNH LY
 10. HÁT MỪNG XUÂN                                     Thanh Sơn                       HẢI LÝ

MẶT B

 1. XUÂN VUI CA                                              Văn Phụng                       THANH LAN
 2. MÙA XUÂN DU CA                                      Phạm Duy                        DUY QUANG
 3. MÙA XUÂN HOA ĐÀO                                Thanh Sơn                        THANH THÚY
 4. TUỔI MÙA XUÂN                                        Song Ngọc                        CONNIE KIM
 5. MÙA XUÂN LÁ KHÔ                                   Trần Thiện Thanh              CHẾ LINH
 6. NGÀY XUÂN BÊN NHAU                            Nhật Ngân                         MAI LỆ HUYỀN
 7. RƯỚC XUÂN VỀ NHÀ                                 Nhật Ngân                        HOÀNG OANH
 8. ĐẦU XUÂN LÍNH CHÚC                              Tấn An                               NHẬT TRƯỜNG
 9. TRÊN ĐỒI XUÂN                                         Phạm Duy                         THÁI HIỀN
 10. HÁT MỪNG XUÂN                                      Thanh Sơn                         TRÚC MAI
 11. CHIẾN SĨ CỦA MÙA XUÂN                         Xuân Tiên – Y Vân             THÁI THANH

 NGỌC CHÁNH hòa âm thực hiện với toàn thể ban nhạc SHOTGUNS