Băng cối Xuân Tiếu Vương Hội 3, băng cối gốc chủ đề Xuân, cải lương tuồng cổ

bang coi Tieu Vuong Hoi 3

Băng cối Xuân Tiếu Vương Hội 3, băng cối gốc chủ đề Xuân, cải lương tuồng cổ

1

Băng cối:  Xương nhựa, kích thước 18cm (7ich)

Loại băng: Băng gốc 4 track

Tốc độ:     7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

Độ dài:      550m (1800feet)

Thời gian: 90 phút/2mặt

Hộp băng, dây băng: Rất Tốt (Reel tape:VG+)

Số lượng:  1 Cuốn băng gốc (băng phát hành xưa)

Browse Wishlist

Mô tả sản phẩm

Băng cối Xuân Tiếu Vương Hội 3, băng cối gốc chủ đề Xuân, cải lương tuồng cổ

Tổng hợp những tuồng cải lương xưa, cổ trước 1975

Mặt A

  1. Đại Hội Táo Quân

  2. Sợ Vợ                                                      Thanh Việt – Phi Thoàn

Mặt B

  1. Xe Xích Lô                                                Tùng Lâm – Phi Thoàn

  2. Tiết Đinh San                                             Phàn Lê Hiếu

  3. Đi Chợ Tết                                                 Tùng Lâm

 

Lưu ý:

Chúng tôi chỉ giao lưu chia sẻ những cuốn băng cối gốc xưa sưu tầm được

KHÔNG NHẬN SAO CHÉP, SANG BĂNG – XIN QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM