Băng nhạc Anna 16, băng cối gốc chương trình nhạc Anna số 16, The Rolling Stones, Simon & Garfunkel, Tommy James, The Beatles, The Searchears, reel tape 7inch

băng nhạc anna 16, băng cối gốc chương trình nhạc anna số 16, the rolling stones, simon & garfunkel, tommy james, the beatles, the searchears, reel tape 7inch

Băng nhạc Anna 16, băng cối gốc chương trình nhạc Anna số 16, The Rolling Stones, Simon & Garfunkel, Tommy James, The Beatles, The Searchears, reel tape 7inch

1

Nhãn băng: ANNA

Thể loại: Băng cối, 18cm (7ich)

Loại băng: Băng gốc 4 track

Tốc độ:     7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

Độ dài:      550m (1800feet)

Thời gian: 90 phút/2mặt

Hộp băng, dây băng: (Reel tape:VG+)

Số lượng:  1 Cuốn (băng gốc xưa)

Phát hành: 1974

Browse Wishlist

Mô tả sản phẩm

Băng nhạc Anna 16, băng cối gốc chương trình nhạc Anna số 16, The Rolling Stones, Simon & Garfunkel, Tommy James, The Beatles, The Searchears, reel tape 7inch

 Băng cối gốc Chương trình nhạc Anna số 16

The Rolling Stones, Simon & Garfunkel, Tommy James, The Beatles, The Searchears, reel tape 7inch, Anna demonstration tape

Cuốn băng cối gốc BĂNG NHẠC ANNA số 16 được phát hành vào năm 1974

Vỏ hộp băng đã sử dụng nhưng được dán keo bảo quản kỹ lưỡng nên còn tốt, vỏ bị sờn chút nhưng không vấn đề gì, hình bìa hộp trước và sau còn đẹp . Màu sắc in rõ nét, tươi.

Dây băng còn đầy đủ chương trình nhạc bên trong, băng xưa còn nghe rất rõ.

 

Nhãn băng: ANNA

Thể loại: Băng cối, rell to reel tape, 18cm

Loại băng: Băng gốc 4 track

Tốc độ:     7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

Độ dài:      550m (1800feet)

Thời gian: 90 phút/2mặt

Hộp băng, dây băng: (Reel tape:VG+)

Số lượng:  1 Cuốn (băng gốc xưa)

Phát hành: 1974