Băng nhạc Anna 9, băng cối gốc Anna số 9, chương trình ca kích động nhạc thời trang chọn lọc, Anna Demonstration tape, reel tape 7inch

bang anna 9 - bang coi goc

Băng nhạc Anna 9, băng cối gốc Anna số 9, chương trình ca kích động nhạc thời trang chọn lọc, Anna Demonstration tape, reel tape 7inch

1

Nhãn băng: ANNA

Thể loại: Băng cối, 18cm (7ich)

Loại băng: Băng gốc 4 track

Tốc độ:     7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

Độ dài:      550m (1800feet)

Thời gian: 90 phút/2mặt

Hộp băng, dây băng: (Reel tape:VG+)

Số lượng:  1 Cuốn (băng gốc xưa)

Phát hành: 1970’s

Mô tả sản phẩm

Băng nhạc Anna 9, băng cối Anna số 9, chương trình  ca kích động nhạc thời trang chọn lọc, Anna Demonstration tape, reel tape 7inch

Băng cối gốc chương trình nhạc Anna số 9

Chương trình  ca kích động nhạc thời trang chọn lọc Anna demonstration tape

Cuốn băng cối gốc BĂNG NHẠC ANNA số 9 được phát hành vào năm 1970’s

Vỏ hộp băng đã cũ nhưng còn rất tốt, có bị tróc một chúc ở mép viền ngoài hộp giấy. Màu sắc in rõ nét.

Sợi dây băng còn đủ chương trình nhạc, chất lượng dây băng nghe rõ. Đầy đủ chất âm nhạc xưa.

Nhãn băng: ANNA

Thể loại: Băng cối, 18cm (7ich)

Loại băng: Băng gốc 4 track

Tốc độ:     7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

Độ dài:      550m (1800feet)

Thời gian: 90 phút/2mặt

Hộp băng, dây băng: (Reel tape:VG+)

Số lượng:  1 Cuốn (băng gốc xưa)

Phát hành: 1970’s