Băng nhạc Sơn Ca 1, Những chuyến đi mùa ly loạn

Băng nhạc Sơn Ca 1, Những chuyến đi mùa ly loạn

Băng nhạc Sơn Ca 1, Những chuyến đi mùa ly loạn

1

Nhãn băng: Sơn Ca

Băng cối:  Xương nhựa, kích thước 18cm (7ich)

Loại băng: Băng gốc 4 track

Tốc độ:     7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

Độ dài:      550m (1800feet)

Thời gian: 90 phút/2mặt

Hộp băng, dây băng: Rất Tốt (Reel tape:VG)

Số lượng:  1 Cuốn băng gốc (băng phát hành xưa)

Mô tả sản phẩm

BĂNG NHẠC SƠN CA 1, NHỮNG CHUYẾN ĐI MÙA LY LOẠN

Mặt 1

   NHẠC HIỆU SƠN CA

 1. KỶ NIỆM BAY XA (Nguyễn Vũ) – Anh Khoa & Thanh Lan

 2. NHÌN NHAU LẦN CUỐI (Anh Thái) – Elvis Phương

 3. KỂ TỪ ĐÊM ĐÓ (Hoàng Trang) – Thanh Thúy

 4. ĐƯỜNG NÀO EM ĐI (Hoàng Nguyên) – Lệ Thu

 5. THOÁNG GIẤC MƠ QUA (Nguyễn Vũ) – Anh Khoa & Thanh Lan

 6. CÒN GÌ NỮA ĐÂU (Phạm Duy) – Khánh Ly

 7. ĐÊM TÂM GIAO (Trầm Uyên Khanh) – Giao Linh

 8. DẠ SẦU (Phượng Linh) – Thanh Lan

 9. GA CHIỀU PHỐ NHỎ (Nguyễn Vũ) – Anh Khoa

 

Mặt 2

 1. SAO RƠI TRÊN BIỂN (Nguyễn Vũ)    – Anh Khoa & Thanh Lan

 2. ĐI TÌM KỶ NIỆM (Anh Thái) – Elvis Phương

 3. LỜI GIÃ BIỆT (Phượng Linh) – Thanh Thúy

 4. ĐƯỜNG EM ĐI (Phạm Duy) – Lệ Thu

 5. MỘT LOÀI CHIM BIỂN (Nguyễn Vũ) – Anh Khoa & Hoàng Oanh

 6. TÌNH ĐÃ BAY CAO (Nguyên Lãng) – Khánh Ly

 7. TRỞ VỀ BẾN MƠ (Ngọc Bích) – Sĩ Phú

 8. BÓNG CHIỀU XƯA (của Dương Thiệu Tước) – Thanh Lan

 9. TÔI TRỞ VỀ THÀNH PHỐ (nhạc Y Vân) – Tam ca trình bày