Băng nhạc Thanh Thuý 17

thanh thúy 17

Băng nhạc Thanh Thuý 17

1

Nhãn băng: Thanh Thuý

Băng cối:  Xương nhựa, kích thước 18cm (7ich)

Loại băng: Băng gốc 4 track

Tốc độ:     7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

Phát hành:1975

Hộp băng, dây băng: Rất Tốt (Reel tape:VG)

Số lượng:  1 Cuốn băng gốc (băng phát hành xưa)

Mô tả sản phẩm

Băng nhạc Thanh Thuý 17

Mặt A

 1. Hẹn Hò                               Phạm Duy                                 Thanh Thúy

 1. Lá Đổ Muôn Chiều            Đoàn Chuẩn – Từ Linh              Lệ Thu

 1. Quê Mẹ                             Thu Hồ                                         Hoàng Oanh

 1. Lời Người Ra Đi               Trần Hoàn                                  Khánh Ly

 1. Đố Ai                                  Phạm Duy                                Phương Dung

 1. Bên Cầu Biên Giới           Phạm Duy                               Thanh Lan

 1. Tan Tác                            Tu Mi                                          Sĩ Phú

 1. Nhắn Gió Chiều              Nguyễn Thiện Tơ                       Thanh Thúy

Mặt B

 1. Viễn Du                              Phạm Duy                              Diễm Chi

 1. Quê Hương                       Hoàng Giác                           Thanh Thúy

 1. Ông Lái Đò                       Hiếu Nghĩa                            Thái Châu

 1. Xa Quê                             Lê Quang Nhạc                     Lệ Thu

 1. Suối Mơ                          Văn Cao                                Thái Thanh

 1. Ai Về Sông Tương          Thông Đạt                        Nhật Thiên Lan

 1. Trở Về Bến Mơ                 Ngọc Bích                        Elvis Phương

 1. Thuyền Viễn Xứ                  Phạm Duy                     Thanh Thúy