Bước Chân Tình Xa – Đan Trường, Lâm Vũ, Đăng Minh, Tik Tik Tak, Guys By Chance, có kèm poster

bang cassette dan truong

Bước Chân Tình Xa – Đan Trường, Lâm Vũ, Đăng Minh, Tik Tik Tak, Guys By Chance, có kèm poster

250.000

Nhãn băng: Trung Tâm Băng Nhạc Trẻ – HT PRODUCTION

Số lượng: 1 băng

Thể loại: Nhạc trẻ

Chất lượng: Rất tốt

Phát hành: 2-10-2000

Mô tả sản phẩm

Bước Chân Tình Xa – Đan Trường, Lâm Vũ, Đăng Minh, Tik Tik Tak, Guys By Chance, có kèm poster

Các bài hát

  1. Phiêu Du                    ĐAN TRƯỜNG

  2. Ca Dao Xanh              TIK TIK TAK

  3. Tạ Từ Ngày Hạ           LÂM VŨ

  4. Vòng Tay Bạn Bè        GUYS BY CHANGE

  5. Biển Chiều                 ĐĂNG MINH

  6. Gõ Cửa Trái Tim         ĐAN TRƯỜNG

  7. Tình Sầu                     LÂM VŨ

  8. Trái Tim Vui                GUYS BY CHANGE

  9. Đường Xưa                 ĐĂNG MINH

  10. Bước Chân Tình Xa    ĐAN TRƯỜNG