Ca sĩ NGỌC TÂN, chủ đề: Con người và biển cả, Vầng trăng & con đường, 2 băng cassette tapes

ca sĩ ngọc tân, con người và biển cả, vầng trăng & con đường

Ca sĩ NGỌC TÂN, chủ đề: Con người và biển cả, Vầng trăng & con đường, 2 băng cassette tapes

1

Nhãn băng:

HỒ GƯƠM AUDIO VIDEO

SAIGON AUDIO – HÃNG PHIM BÔNG SEN

Số lượng: 2 băng (Tape)

Thể loại: Trữ tình

Phát hành: 1994-1996

Chất lượng : Rất tốt (VG+)

Phát hành : HA NOI – Tp.HCM – Việt Nam

Mô tả sản phẩm

Ca sĩ NGỌC TÂN, chủ đề: Con người và biển cả, Vầng trăng & con đường, 2 băng cassette tapes

Hồ gươm audio video – Phát hành 1994

Hãng phim Bông Sen, SAI GON AUDIO – Phát hành 1996