CA KHÚC VĂN CAO – ÁNH TUYẾT

Xem giỏ hàng “Bộ 3 băng cassette ABBA, The Best Of ABBA” đã được thêm vào giỏ hàng.
CA KHÚC VĂN CAO

CA KHÚC VĂN CAO – ÁNH TUYẾT

150.000

Nhãn băng: Trung tâm Băng nhạc Trẻ

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: ?

Mô tả sản phẩm

CA KHÚC VĂN CAO – ÁNH TUYẾT

Băng nhạc cassette các ca khúc do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác, ca sĩ Ánh Tuyết trình bày

Mặt A

Suối mơ

Cung đàn xưa

Trương Chi

Buồn tàn thu

Làng tôi

Mặt B

Thiên thai

Thu cô liêu

Ngày mùa

Đàn chim Việt

Sông Lô