CASSETTE TAPE CHRISTMAS, BĂNG CASSETTE CAROLS OF CHRISTMAS, NHẠC GIÁNG SINH

BĂNG CASSETTE CAROLS OF CHRISTMAS

CASSETTE TAPE CHRISTMAS, BĂNG CASSETTE CAROLS OF CHRISTMAS, NHẠC GIÁNG SINH

250.000

Nhãn băng: Hallmark (5) ‎– 629XPR9733

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1989

Mô tả sản phẩm

CASSETTE TAPE, CAROLS OF CHRISTMAS

BĂNG CASSETTE NHỮNG BÀI HÁT NHẠC GIÁNG SINH

SIDE A

A1     O Come, All Ye Faithful

A2     O Little Town Of Bethelem

A3     March Of Toys

A4     Deck The Hall

A5     Do You Hear What I Hear?

A6     Hallelujiah Chorus

SIDE A

B1     Bless This Day

B2     White Christmas/Happy Holidays Medley

B3     We Three Kings

B4     What Child Is This

B5     O Holy Night