Đan Trường Như Khúc Tình Ca

Đan Trường Như Khúc Tình Ca

Đan Trường Như Khúc Tình Ca

130.000

Nhãn băng: Trung Tâm Băng Nhạc Trẻ

Số lượng: 1 băng

Thể loại: Nhạc trẻ

Chất lượng: Rất tốt

Phát hành: 21-6-1999

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Đan Trường – Như Khúc Tình Ca

Trung tâm Băng Nhạc Trẻ phát hành