Folk VIETNAM the tradition of south cassette tape

Xem giỏ hàng “Bộ 3 băng cassette ABBA, The Best Of ABBA” đã được thêm vào giỏ hàng.
vietnam folk cassette tape

Folk VIETNAM the tradition of south cassette tape

600.000

Băng cassette : Folk VIETNAM – THE TRADITION OF SOUTH

Ảnh bìa : NGUYỄN VĨNH BẢO – TRẦN VĂN KHÊ

Nhãn băng: JOY

Số lượng: 1 băng tape

Thể loại: Nhạc cổ truyền

Chất lượng : Rất tốt (VG+)

Phát hành: 1992

Mô tả sản phẩm

 

Folk VIETNAM the tradition of south cassette tape

NGUYỄN VĨNH BẢO

TRẦN VĂN KHÊ

WITH FRIENDS

vietnam folk cassette tape

Vietnam folk cassette tape

vietnam folk cassette tape

Vietnam folk cassette tape

GS NS. NGUYỄN VĨNH BẢO – GS. TS. TRẦN VĂN KHÊ

và NHỮNG NGƯỜI BẠN

Folk VIETNAM the tradition of south cassette tape,

nhạc cổ truyền Việt Nam

Trần Văn Khê: Đàn tỳ bà

Nguyễn Vĩnh Bảo: Đàn tranh

Side A:

  1. LƯU THỦY ĐOẢN, BÌNH BÁN VẮN, KIM TIỀN
  2. PHỤ LỤC
  3. RAO BUỒN

Side B

  1. NAM XUÂN
  2. VỌNG CỔ