Giọng ca ÚT BẠCH LAN trước năm 1972, băng cassette, Vietnamese cassette tape

giọng ca út bạch lan, trước năm 1972, băng cassette, vietnamese cassette tape

Giọng ca ÚT BẠCH LAN trước năm 1972, băng cassette, Vietnamese cassette tape

1

Nhãn băng : XÍ NGHIỆP BĂNG NHẠC

Băng số : 26-05-89-CN

Loại băng: Băng gốc

Số lượng: 1 băng (tape)

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Giọng ca ÚT BẠCH LAN trước năm 1972, băng cassette, Vietnamese cassette tape

CHƯƠNG TRÌNH CẢI LƯƠNG

Giọng ca ÚT BẠCH LAN năm 1972 về trước

MẶT A :

1 – Thần nữ dâng ngũ linh kỳ

Tác giả: LÊ VĂN ĐƯƠNG

Nghệ sĩ : ÚT BẠCH LAN, ÚT TRÀ ÔN, THANH HƯƠNG, THANH HẢI

2 – Tình Lan và Điệp

Tác giả: VIỄN CHÂU

Nghệ sĩ : ÚT BẠCH LAN

3 – Nam xuân nam ai

Nghệ sĩ : ÚT BẠCH LAN

 MẶT B :

1 – Mười sáu trăng tròn

Tác giả: VIỄN CHÂU

Nghệ sĩ : ÚT BẠCH LAN

2- Con tấm con cám

Tác giả: VIỄN CHÂU

Nghệ sĩ : ÚT BẠCH LAN, BA VÂN, MINH CẢNH, KIM QUANG, HOÀNG VÂN, TÚY PHƯƠNG, PHƯƠNG MAI, THU HÀ và MAI LY

3 – Đò chiều biên giới

Tác giả: VIỄN CHÂU

Nghệ sĩ : ÚT BẠCH LAN, MINH CẢNH

Sở Văn Hóa và Thông Tin

Liên Hiệp Xí Nghiệp Điện Ảnh và Băng Từ

XÍ NGHIỆP BĂNG NHẠC

Biện tập : HỒ THOA

Ảnh bìa : ÚT BẠCH LAN

Trình bày bìa : NGUYỄN BIỂU