Mozart & Beethoven cassette tape, băng cassette hòa tấu dành cho thiếu nhi

Mozart & Beethoven cassette tape

Mozart & Beethoven cassette tape, băng cassette hòa tấu dành cho thiếu nhi

1

Nhãn băng: SaiGon audio

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Mozart & Beethoven cassette tape, băng cassette hòa tấu dành cho thiếu nhi

Mozart & Beethoven cassette tape, phát hành năm 2002

Tracklist

Side A

A1. Sonata in A, K331, 3rd Movement (Turkish march) – W.Mozart

A2. Rondo in C – W.Mozart

A3. Divertimento No.17 in D – W.Mozart

A4. Sonata in D, K576, 3rd Movement – W.Mozart

A5. Sonata in B flat, K570, 3rd Movement – W.Mozart

A6. Sonata in F – L. Beethovent

A7. Dance Village – L. Beethovent

A8. Sonata in G – L. Beethovent

A9. Sonata No.8 (Pathetique), 3rd Movement – L. Beethovent

A10. Valse Favorite – W.Mozart

A11. Sonata 14 Op.27, No.2, 1st Movement (Moonlight sonata) – L. Beethovent

 

Side B

B1. Fur Elise – L. Beethovent

B2. Six Variations – L. Beethovent

B3. Sonata in C, 545, 2nd Movement – W.Mozart

B4. Minnet in G – L. Beethovent

B5. Turkish march – L. Beethovent

B6. Sonata in C, K515, 1st Movement  – W.Mozart

B7. Ecossaises – L. Beethovent

B8. Rondo In D – W.Mozart

B9. Ariette – W.Mozart

B10. Variations on “Ah Vons dirai-je, maman”, theme, Var.7, Var.9, K265/300c – W.Mozart