Ricky King Guitar những bản ghita không lời nổi tiếng

ricky king guitar cassette tape

Ricky King Guitar những bản ghita không lời nổi tiếng

1

Nhãn băng: AMIGA

Thể loại: Soft Rock

Số lượng: 1 băng cassettes

Phát hành: 1982

Sản xuất tại: Đức (GERMANY)

Tình trạng : Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Ricky King Guitar những bản ghita không lời nổi tiếng, băng cassette

Phát hành 1982, tại Đức (Germany)

 

Side A

A1     Mare                                          3:40

A2     Butterfly                                    2:13

A3     Love Me Tender                        2:27

A4     High Noon                                4:00

A5     Delilah                                       2:15

A6     Strangers In The Night              2:31

A7     Red River Rock                         2:12

 

Side B

B1      Love Story                                 2:28

B2      Il Vento                                     3:15

B3      La Montanara                            2:48

B4      Pipeline                                      2:20

B5      Goodbye My Love, Goodbye    3:07

B6      The House Of The Rising Sun   3:04

B7      Java Guitar                                2:24