Shotguns đặc biệt, băng nhạc Shotguns đặc biệt, băng gốc

bang coi shotguns dac biet

Shotguns đặc biệt, băng nhạc Shotguns đặc biệt, băng gốc

1

Băng nhạc:      Shotguns đặc biệt

Loại băng:       Băng cối gốc, xương nhựa 18cm (7inch),

Băng:               4 track

Tốc độ:            7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

Độ dài:            550m (1800feet)

Thời gian:       90 phút/2mặt

Hộp/dây băng: Rất Tốt (Reel tape:VG+)

Số lượng:        1 cuốn

Phát hành:       1971

Browse Wishlist

Mô tả sản phẩm

Shotguns đặc biệt, băng nhạc Shotguns đặc biệt, băng gốc

Băng nhạc Shotguns đặc biệt, Shotguns 6,

Cuốn băng nhạc này đã gần 50 tuổi (1971 – 2020)

Băng đã tồn tại qua nhiều biến động, thăng trầm của quá khứ đã có chút hao mòn theo tuổi tác.

Vỏ băng mới đẹp, cuốn băng Shotguns đặc biệt được thực hiện và phát hành năm 1971, Shotguns đặc biệt là những bài hát hay được chọn lựa từ Shotguns và đặc biệt âm thanh trong cuốn băng này rất nổi bật và khác biệt, ban nhạc Shotguns đã làm ra một tuyệt phẩm hoàn hảo để đời: SHOTGUNS ĐẶC BIỆT

bang coi shotguns dac biet

Bang coi shotguns dac biet

shotguns dac biet

Bang nhac shotguns dac biet

Shotguns đặc biệt

 

Mặt A

* MÙA THU CHO EM                             Ngô Thụy Miên             XUÂN SƠN

* KỶ VẬT CHO EM                                Phạm Duy                    THÁI THANH

* TIẾNG XƯA                                       Dương Thiệu Tước        GIAO LINH

* SUỐI MƠ                                          Văn Cao                        LỆ THU

* ĐỪNG NÓI XA NHAU                         Phạm Duy                     SĨ PHÚ

* NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU                  Phạm Đình Chương        THÁI THANH

* TẠ TÌNH                                           Hoàng Thi Thơ                THANH LAN

* NƯỚC MẮT MÙA THU                       Phạm Duy                       KHÁNH LY

MẶT B

* NGHÌN TRÙNG XA CÁCH                  Phạm Duy                    THÁI THANH

* LỜI MẸ RU                                       Phạm Duy                    THANH TUYỀN

* TIẾNG HÁT TRÊN SÔNG LÔ              Phạm Duy                    ELVIS PHƯƠNG

* VẾT THƯƠNG CUỐI CÙNG               Diên An                        LỆ THU

* PHƯỢNG YÊU                                 Phạm Duy                     KHÁNH LY

* TRĂNG SÁNG VƯỜN CHÈ               Văn Phụng                     XUÂN SƠN

* CON THUYỀN KHÔNG BẾN              Đặng Thế Phong            HÀ THANH

* BUỒN TÀN THU                               Văn Cao                       THÁI THANH

shotguns dac biet

Shotguns dac biet, list nhac

ban nhac shotguns

Ban nhac shotguns

ban nhac shotguns

ban nhac Shotguns, bang nhac Nguon Song

ban nhac shotguns

Ban Shotguns khoảng thời gian 1968-1969, với ca nhạc sĩ từ trái qua như Đức Hiếu, Pat Lâm, Quốc Hùng, Elvis Phương, Ngọc Mỹ, Hoàng Liêm, Ngọc Chánh, Duy Khiêm. Ảnh: Jimmy show

BAN NHẠC SHOTGUNS

PIANO                                              : Lê Văn Thiện

GUITAR                                            : Hoàng Liêm

TRUMPET                                        : Cao Phi Long

VIOLON & SAXO TENOR                  : Đan Thọ

TRỐNG                                           : Hồng Hải – Đức Hiếu

BASS                                             : Duy Khiêm

FLUTE & SAXO ALTO                      : Xuân Tiên

ORGUE VÀ THỰC HIỆN                  : NGỌC CHÁNH

 

Băng nhạc:      Shotguns đặc biệt

Loại băng:       Băng cối gốc, xương nhựa 18cm (7inch),

Băng:               4 track

Tốc độ:            7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

Độ dài:            550m (1800feet)

Thời gian:       90 phút/2mặt

Hộp/dây băng: Rất Tốt (Reel tape:VG+)

Số lượng:        1 cuốn

Phát hành:       1971