BĂNG CASSETTE TIẾNG VỌNG ĐỒNG QUÊ, HÒ NAM BỘ

BĂNG CASSETTE TIẾNG VỌNG ĐỒNG QUÊ, HÒ NAM BỘ

BĂNG CASSETTE TIẾNG VỌNG ĐỒNG QUÊ, HÒ NAM BỘ

1

Nhãn băng:Sài Gòn Audio

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1992

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE TIẾNG VỌNG ĐỒNG QUÊ, HÒ NAM BỘ

Tracklist

Side A

 1. Lý cấy (Phụng Hiệp, Cần Thơ) – Bích Phượng, Kiều Chinh, Phương Thảo
 2. Lý hò khoan và Lý thanh trục – Đào Đức, Quốc Hoà, Tô Thanh Phương
 3. Hò huê tình (Kiên Giang) – Quốc Hoà
 4. Hát huê tình (Sóc Trăng) – Bích Phượng
 5. Hò cấy (Tân Uyên) – Ngọc Sơn
 6. Hò cấy (Đồng Tháp) – Bích Phượng, Đào Đức
 7. Hò cấy (Sông Bé) – Tô Thanh Phương
 8. Lý trái mướp – Phương Thảo
 9. Hò mái dài (Cần Thơ) – Ngọc Sơn
 10. Hò cấy (Tân Uyên) – Hồng Vân
 11. Hò giọng đồng (Bến Tre) – Ngọc Sơn
 12. Hò cấy (Phụng Hiệp) – Hồng Vân
 13. Hò cấy (Sông Bé) – Ngọc Sơn

Side B

 1. Hò í a hò khoan (Bình Chánh, Sài Gòn, Gia Định) – Kể: Kiều Chinh; Xô: Tốp ca nam nữ
 2. Hò í a hò khoan – Kể: Quốc Hoà; Xô: Đào Đức, Tô Thanh Phương
 3. Hò í a hò khoan – Kể: Phương Thảo; Xô: Tốp ca nam nữ
 4. Hò huê tình (Tân Uyên) – Quốc Hoà
 5. Hò chèo ghe (Trà Vinh) – Đào Đức
 6. Hò chèo ghe – Phương Thảo
 7. Hò chèo ghe (Chợ Đệm) – Đào Đức, Kiều Chinh
 8. Hò huê tình (Trà Vinh) – Quốc Hoà
 9. Hò cấy (Bến Cát, Sông Bé) – Bích Phượng, Quốc Hoà
 10. Hò Đồng Tháp – Kể: Phương Thảo; Xô: Đào Đức, Bích Phương, Tô Thanh Phương
 11. Hò mái dài (Mỏ Cày) – Tô Thanh Phương
 12. Hò mái cụt (Bến Tre) – Phương Thảo
 13. Hò xay lúa (Hò Giằng – Gò Công, Tiền Giang) – Đào Đức, Quốc Hoà, Tô Thanh Phương
 14. Hò xay lúa (Tiền Giang) – Kiều Chinh, Đào Đức
 15. Lý cống chùa (Gò Công) – Hồng Vân, Ngọc Sơn
 16. Hò cống chùa (Bình Đại) – Ngọc Sơn, Hồng Vân