BĂNG CASSETTE TRỊNH VĨNH TRINH, TRỊNH CÔNG SƠN, NGƯỜI VỀ BỖNG NHỚ

BĂNG CASSETTE TRỊNH VĨNH TRINH, TRỊNH CÔNG SƠN, NGƯỜI VỀ BỖNG NHỚ

BĂNG CASSETTE TRỊNH VĨNH TRINH, TRỊNH CÔNG SƠN, NGƯỜI VỀ BỖNG NHỚ

1

Nhãn băng: Phương Nam Film

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1995

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE TRỊNH VĨNH TRINH, TRỊNH CÔNG SƠN, NGƯỜI VỀ BỖNG NHỚ

Side A

  1. Trong nỗi đau tình cờ
  2. Em đến từ nghìn xưa
  3. Có một ngày như thế
  4. Nghe những tàn phai
  5. Người về bỗng nhớ

Side B

  1. Hai mươi mùa nắng lạ
  2. Tình khúc ơ bai
  3. Vàng phai trước ngõ
  4. Hôm nay tôi nghe
  5. Vườn xưa