Vẫn hát với dòng sông, băng cassette

Vẫn hát với dòng sông, ảnh: Ca sĩ Mỹ Lệ, Đoan Trang

Vẫn hát với dòng sông, băng cassette

170.000

Album: Vẫn hát với dòng sông

Định dạng : Băng Cassette (Cassette Tape)

Nhãn băng: Hãng Phim Bông Sen, Saigon Audio

Số lượng: 1 băng (tape)

Thể loại: Nhạc trẻ, trữ tình

Chất lượng: Mới (New)

Phát hành: 14-10-2002

Ảnh bìa: Đoan Trang, Mỹ Lệ  Băng, bìa trong AC&M band

Nơi sản xuất : Việt Nam (Made in Vietnam)

Mô tả sản phẩm

Vẫn hát với dòng sông, băng cassette

Các ca sĩ, ban nhạc : Trần Thu Hà, Mỹ Lệ, Quang Minh, Đoan Trang, Ngô Thanh Vân, Lê Hiếu, Nguyên Thảo, ban nhạc: AC&M, Rockette

Vẫn hát với dòng sông, ảnh: Ca sĩ Mỹ Lệ, Đoan Trang

Vẫn hát với dòng sông, ảnh: Ca sĩ Đoan Trang, Mỹ Lệ, băng cassette

Vẫn hát với dòng sông, băng cassette

Ảnh bìa trong ban nhạc AC&M

Vẫn hát với dòng sông, băng cassette

Mặt A:

  1. Trở về dòng sông tuổi thơ – Đoan Trang

Nhạc sĩ : Hoàng Hiệp

  1. Đi qua dòng sông – Quang Minh

Nhạc sĩ : Đặng Hữu Phước

  1. Vẫn hát với dòng sông – Ngô Thanh Vân

Nhạc sĩ : Quốc Bảo

  1. Có một dòng sông đã qua đời – Nhóm Rockette

Nhạc sĩ : Trịnh Công Sơn

  1. Tình yêu con tàu dòng sông – Nhóm AC&M

Nhạc sĩ : Nguyễn Đức Trung

Mặt B

  1. Dòng sông sao – Lê Hiếu

Nhạc sĩ : Bằng Kiều

  1. Từ em bên sông – Mỹ Lệ

Nhạc sĩ : Quốc Bảo

  1. Dòng sông không trở lại – Đoan Trang

Nhạc sĩ : Bảo Pjhúc – Thảo Phương

  1. Hát với dòng sông – Nguyên Thảo

Nhạc sĩ : Quốc An / Nguyễn Nhất Huy

  1. Bài hát của dòng sông – Trần Thu Hà

Nhạc sĩ : Quốc Bảo

Trở về dòng sông tuổi thơ – Đoan Trang