Xuân Hiếu độc tấu saxophone, Băng cassette Cát Bụi

Xuân Hiếu độc tấu saxophone

Xuân Hiếu độc tấu saxophone, Băng cassette Cát Bụi

1

Nhãn băng: Vafaco

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Xuân Hiếu độc tấu saxophone, Băng cassette Cát Bụi

Xuân Hiếu độc tấu saxophone

Phát hành năm 2001

Mặt A

A1. Lời bạt

A2. Ru em từng ngón xuân nồng

A3. Cát bụi

A4. Vết lăn trầm

 

Mặt B

B1. Tuổi đá buồn

B2. Hạ trắng  + ru ta ngậm ngùi

B3. Phôi pha

B4. Dấu chân địa đàng