Sơn ca 3, băng nhạc Sơn ca 3, Giáng Sinh

băng cối giáng sinh

Xem giỏ hàng “Sơn ca 3, băng nhạc Sơn ca 3, Giáng Sinh” đã được thêm vào giỏ hàng.

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Sơn ca 3, băng nhạc Sơn ca 3, Giáng Sinh

  1

  Băng cối:  Sơn Ca 3, Giáng Sinh

  Loại băng:  Xương nhựa, kích thước 18cm (7inch),

  Băng gốc 4 track

  Tốc độ:     7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

  Độ dài:      550m (1800feet)

  Thời gian: 90 phút/2mặt

  Hộp băng, dây băng: Rất Tốt (Reel tape:VG+)

  Số lượng:  1 cuốn

  Phát hành: 1972