Băng nhạc Shotguns 22 Noel, giáng sinh 71

băng nhạc shotguns 22 noel

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Băng nhạc Shotguns 22 Noel, giáng sinh 71

  1

  Băng nhạc:  Băng nhạc Shotguns 22 Noel, giáng sinh 71

  Loại băng:  Xương nhựa, kích thước 18cm (7inch),

  Băng gốc 4 track

  Tốc độ:     7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

  Độ dài:      370m (1200feet)

  Thời gian: 60 phút/2mặt

  Chất lượng hộp băng, dây băng: Rất Tốt (Reel tape:VG+)

  Số lượng:  1 cuốn

  Phát hành: 2-12-1971