Băng cassette HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA, Phát hành năm 1996

HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA

Hiển thị một kết quả duy nhất