Băng nhạc Phạm Mạnh Cương 14, Xuân quê hương

phạm mạnh cương

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Băng nhạc Phạm Mạnh Cương 14, Xuân quê hương

  1

  Băng nhạc: Phạm Mạnh Cương 14, Xuân quê hương
  Loại băng: Xương nhựa, kích thước 18cm (7inch),
  Băng gốc 4 track
  Tốc độ: 7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS
  Độ dài: 550m (1800feet)
  Thời gian: 90 phút/2mặt
  Hộp băng, dây băng: Rất Tốt (Reel tape:VG+)
  Số lượng: 1 cuốn
  Phát hành: 1971