Shotguns đặc biệt, băng nhạc Shotguns đặc biệt, băng gốc

shotguns dac biet

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Shotguns đặc biệt, băng nhạc Shotguns đặc biệt, băng gốc

  1

  Băng nhạc:      Shotguns đặc biệt

  Loại băng:       Băng cối gốc, xương nhựa 18cm (7inch),

  Băng:               4 track

  Tốc độ:            7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

  Độ dài:            550m (1800feet)

  Thời gian:       90 phút/2mặt

  Hộp/dây băng: Rất Tốt (Reel tape:VG+)

  Số lượng:        1 cuốn

  Phát hành:       1971