Băng nhạc Thanh Thuý 17

than thuy 17

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Băng nhạc Thanh Thuý 17

  1

  Nhãn băng: Thanh Thuý

  Băng cối:  Xương nhựa, kích thước 18cm (7ich)

  Loại băng: Băng gốc 4 track

  Tốc độ:     7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

  Phát hành:1975

  Hộp băng, dây băng: Rất Tốt (Reel tape:VG)

  Số lượng:  1 Cuốn băng gốc (băng phát hành xưa)