BĂNG NHẠC TRƯỜNG HẢI 5, băng cối nhạc xưa, Truong Hai reel to reel tape

truong hai 5

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • BĂNG NHẠC TRƯỜNG HẢI 5, băng cối nhạc xưa, Truong Hai reel to reel tape

  1

  Băng nhạc:      TRƯỜNG HẢI 5

  Loại băng:       Băng gốc, 18cm, reel tape 7inch

  Băng:               Reel to reel tape 4 track

  Tốc độ:            7 1/2 IPS – Speed 7 1/2 IPS

  Độ dài:            550m (1800feet)

  Thời gian:       90 phút/2mặt

  Hộp/dây băng: Rất Tốt (Reel tape: VG+)

  Số lượng:        1 cuốn

  Phát hành:       Saigon, Vietnam 60’s